Medezeggenschapsraad (MR)

Home / Ouders / MR

Medezeggenschapsraad De Octopus

Op de Octopus is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van ouders en drie vertegenwoordigers van personeelsleden. MR leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De MR heeft wettelijk vastgelegde algemene en bijzondere bevoegdheden. Algemene bevoegdheden zijn het recht op informatie en overleg. Bijzondere bevoegdheden zijn het recht op instemmingsrecht en adviesrecht. Wettelijk is bepaald op welke gebieden de MR als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies-of instemmingsrecht hebben. Als gekozen vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van De Octopus beoordeelt de MR de directe of indirecte gevolgen van het gevoerde beleid. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Onderwerpen waar de MR afgelopen jaren over gesproken heeft zijn onder andere de tussenschoolse opvang, vakantieplanning, formatie en schooltijden. De MR van De Octopus vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De data van de vergaderingen staan op de schooljaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar. Het mailadres van de MR is: mr.deoctopus@sopoh.nl. De MR van De Octopus staat in contact met de gemeenschappelijke MR (GMR) van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). In de GMR komen allerlei schooloverstijgende beleidszaken aan de orde.

 

Verslagen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Jaarverslag 19-20

Jaarverslag 18-19

Notulen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Notulen 28 september 2020

Notulen 4 december 2020

Notulen 11 januari 2021

Notulen 18 februari 2021

Notulen 8 maart 2021

Notulen 12 april 2021

Samenstelling M.R.

Giel Hermans

Voorzitter

Ik ben een trotse vader van 3 kinderen op de octopus, in verschillende klassen en vind het erg leuk om te zien in de MR wat er allemaal achter de schermen gebeurt, om onze kinderen te onderwijzen.

In de MR wil ik er voor zorgen dat we – als ouders samen met de school en de leerkrachten – bouwen aan een plezierige speel-, groei en leeromgeving voor onze kinderen en een fijne werkomgeving voor de docenten.

Tamara Kion

Ouder

Mijn naam is Tamara Kion, moeder van Riley (2013), Evy (2015) en Jessy (2019). Samen (leerling, ouders en medewerkers school) zorgen we ervoor dat onze kinderen een fijne en leerzame tijd doormaken op school, zodat ze kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij. Om die reden ben ik sinds een aantal jaar lid van de oudergeleding van de MR op de Octopus. Ik vind het leuk om vanuit deze rol mee te denken en te adviseren over beleidszaken van de school.

Ilse de Valk

Ouder

Ik ben Ilse de Valk, moeder van Mirko (2014) en sinds 2021 lid van de MR.

Toen er een plek vrij kwam, leek het me leuk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de school waar Mirko al een paar jaar met heel veel plezier naar toe gaat.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met de andere MR leden.

 

Rianne Zwaan

Leerkracht

Mijn naam is Rianne Zwaan. Ik ben sinds 2017 werkzaam op de Octopus en geef momenteel les in groep 3.
Naast de kinderen en het lesgeven, vind ik het ook leuk om mij bezig te houden met de beleidsmatige zaken rondom een school. Dit doe ik in de MR op de Octopus en voor SOPOH in de GMR.

Judith Stolk

Leerkracht

Mijn naam is Judith Stolk.
Sinds 1994 ben ik werkzaam als groepsleerkracht op de Octopus en op dit moment geef ik les aan groep 3.
Als leerkracht ben je natuurlijk betrokken bij het reilen en zeilen op school, maar niet zo zeer beleidsmatig.
Om ook op dat gebied mee te kunnen denken zit ik nu sinds een paar jaar in de MR en dat vind ik erg interessant.

Annet Manshande

Leerkracht

Mijn naam is Annet Manshande en sinds 1993 werk ik met heel veel plezier op De Octopus.

Ik ben werkzaam als groepsleerkracht. Momenteel sta ik voor groep 3A. Ik doe die groep samen met mijn fijne collega Judith Stolk.