Medezeggenschapsraad (MR)

Home / Ouders / MR

Medezeggenschapsraad De Octopus

Op de Octopus is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van ouders en drie vertegenwoordigers van personeelsleden. MR leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De MR heeft wettelijk vastgelegde algemene en bijzondere bevoegdheden. Algemene bevoegdheden zijn het recht op informatie en overleg. Bijzondere bevoegdheden zijn het recht op instemmingsrecht en adviesrecht. Wettelijk is bepaald op welke gebieden de MR als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies-of instemmingsrecht hebben. Als gekozen vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van De Octopus beoordeelt de MR de directe of indirecte gevolgen van het gevoerde beleid. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Onderwerpen waar de MR afgelopen jaren over gesproken heeft zijn onder andere de tussenschoolse opvang, vakantieplanning, formatie en schooltijden. De MR van De Octopus vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De data van de vergaderingen staan op de schooljaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar. De MR van De Octopus staat in contact met de gemeenschappelijke MR (GMR) van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). In de GMR komen allerlei schooloverstijgende beleidszaken aan de orde.

Verslagen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Jaarverslag 18-19

Samenstelling M.R.

Giel Hermans

Voorzitter

Trotse vader van 3 kinderen, de oudste zit in groep 3 en de middelste in 1/2.
In de MR zie ik het als mijn opdracht om namens de ouders mee te werken aan de beste speel-, groei en leeromgeving voor de kinderen.

Tamara Kion

Ouder

Ik heb 2 kinderen. Riley (de oudste) zit in groep 1/2b. De jongste moet nog even wachten, Evy is nog maar 2.
Ik ben nieuw in de MR en ik vind het heel leuk om de MR te mogen versterken. Ik heb er zin in!
Naast MR lid help ik op school ook nog als luizenmoeder.
Naast moeder zijn werk ik 32 uur in het Spaarne Gasthuis op de zorgadministratie.

Marijke Gouveia Pereira - Koek

Ouder

Ik ben Marijke 35 jaar, getrouwd met Rudy en moeder van Luca uit groep 1/2a en Laszlo uit groep 4/5.

Ik ben al meer dan 9 jaar werkzaam als pedagogisch werker bij Stichting Openbare Kantoortijden School. Wij werken alleen in scholen en werken nauw samen met de docenten. Daarnaast neem ik deel aan de ouder commissie van de BSO en de personeelsvertegenwoordiging van de organisatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik op meerdere scholen het reilen en zeilen heb kunnen zien. Van zowel de kant van de ouders als van de docenten, maar ook vanuit het oogpunt van een school.

Ik vind het fijn om bij te kunnen dragen aan het goed functioneren van de school van onze kinderen.

Rianne Zwaan

Leerkracht

Mijn naam is Rianne Zwaan. Ik ben sinds 2017 werkzaam op de Octopus en geef momenteel les in groep 3.
Naast de kinderen en het lesgeven, vind ik het ook leuk om mij bezig te houden met de beleidsmatige zaken rondom een school. Dit doe ik in de MR op de Octopus en voor SOPOH in de GMR.

Judith Stolk

Leerkracht

Mijn naam is Judith Stolk. Sinds 1994 ben ik werkzaam als groepsleerkracht op OBS de Octopus. Dit jaar geef ik les aan groep 3A. Ik heb voor het eerst zitting genomen in de MR en ben erg benieuwd.

Annet Manshande

Leerkracht

Mijn naam is Annet Manshande en sinds 1993 werk ik met heel veel plezier op De Octopus.

Ik ben werkzaam als groepsleerkracht. Momenteel sta ik voor groep 3A. Ik doe die groep samen met mijn fijne collega Judith Stolk.