Medezeggenschapsraad (MR)

Home / Ouders / MR

Medezeggenschapsraad De Octopus

Op de Octopus is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van ouders en drie vertegenwoordigers van personeelsleden. MR leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De MR heeft wettelijk vastgelegde algemene en bijzondere bevoegdheden. Algemene bevoegdheden zijn het recht op informatie en overleg. Bijzondere bevoegdheden zijn het recht op instemmingsrecht en adviesrecht. Wettelijk is bepaald op welke gebieden de MR als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies- of instemmingsrecht hebben.

Als gekozen vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van De Octopus beoordeelt de MR de directe of indirecte gevolgen van het gevoerde beleid. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Onderwerpen waar de MR afgelopen jaren over gesproken heeft zijn onder andere de tussenschoolse opvang, vakantieplanning, formatie en schooltijden. De MR van De Octopus vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De data van de vergaderingen staan op de schooljaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar. Het mailadres van de MR is: obsoctopus.mr@gmail.com. De MR van De Octopus staat in contact met de gemeenschappelijke MR (GMR) van de Stichting Floreer In de GMR komen allerlei schooloverstijgende beleidszaken aan de orde.

 

Verslagen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Jaarverslag 20-21

Jaarverslag 19-20

Jaarverslag 18-19

Notulen van de MR

Download de verslagen van de MR.

Notulen 23 mei 2022

Notulen 11 april 2022

Notulen 14 maart 2022

Notulen 17 januari 2022

Notulen 4 oktober 2021

Notulen 6 september 2021

Samenstelling M.R.

Giel Hermans

Voorzitter

Ik ben een trotse vader van 3 kinderen op de octopus, in verschillende klassen en vind het erg leuk om te zien in de MR wat er allemaal achter de schermen gebeurt, om onze kinderen te onderwijzen.

In de MR wil ik er voor zorgen dat we – als ouders samen met de school en de leerkrachten – bouwen aan een plezierige speel-, groei en leeromgeving voor onze kinderen en een fijne werkomgeving voor de docenten.

Tamara Kion

Ouder

Mijn naam is Tamara Kion, moeder van Riley (2013), Evy (2015) en Jessy (2019). Samen (leerling, ouders en medewerkers school) zorgen we ervoor dat onze kinderen een fijne en leerzame tijd doormaken op school, zodat ze kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij. Om die reden ben ik sinds een aantal jaar lid van de oudergeleding van de MR op de Octopus. Ik vind het leuk om vanuit deze rol mee te denken en te adviseren over beleidszaken van de school.

Ilse de Valk

Ouder

Ik ben Ilse de Valk, moeder van Mirko (2014) en sinds 2021 lid van de MR.

Toen er een plek vrij kwam, leek het me leuk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de school waar Mirko al een paar jaar met heel veel plezier naar toe gaat.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met de andere MR leden.

 

Shany Brandes

Leerkracht

Mijn naam is Shany Brandes en ik ben 24 jaar oud. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om polaroidfoto’s te maken en leuke dingen te doen met mijn vriendinnen en familie. Dit is mijn tweede schooljaar als juf, iets waar ik altijd van heb gedroomd! Ik geniet dan ook onwijs van het juf zijn en het begeleiden van de kinderen in hun ontwikkelproces. Ik sta vijf dagen in de week voor groep 5. Toen ik hoorde dat er een plekje vrij kwam in de MR, was ik gelijk geïnteresseerd. Meedenken over beleid en belangrijke beslissingen, met voorop gesteld het belang van de kinderen, lijkt mij erg leerzaam. Ik kijk dan ook uit naar een fijne samenwerking met de ouders en collega’s in deze samenstelling.

Wilma Heinen

Leerkracht

Mijn naam is Wilma Heinen. Ik werk sinds 1995 op De Octopus en heb gedurende mijn loopbaan aan veel verschillende groepen les gegeven. De laatste 12 jaar geef ik les aan leerlingen in de bovenbouw. Onze 4 kinderen zijn al uit huis. Ik woon met Wim en onze drie honden dichtbij De Octopus. Ik vind het interessant om mee te mogen denken over beleidmatige zaken op De Octopus.

Debby Bouwman

Leerkracht

Mijn naam is Debby Bouwman en ik ben 24 lentes jong. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten en hecht ik veel waarde aan momenten met mijn familie en vrienden. Dit is mijn tweede schooljaar als leerkracht op OBS De Octopus en mijn werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag in groep 1/2C. Naast lesgeven doe ik momenteel de opleiding tot rekencoördinator. Ik vind het belangrijk om mij te blijven ontwikkelen en open te staan voor verschillende ideeën en meningen. Het lijkt mij dan ook leuk en leerzaam om onderdeel uit te maken van de MR. Samen met ouders en collega’s hoop ik een fijne samenwerking te ervaren, waarbij de ontwikkeling van de kinderen centraal staat.