• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep 3A

buiten woordjes maken

We gingen buiten zo veel mogelijk woordjes bedenken met de b, d, z, oe of oo.
In de hoepel staat de letter. Iedereen krijgt een krijtje en starten maar.

Wat kennen de kinderen al veel woorden!