• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6

Onze school

Klassenouders en hulpouders

Per groep werken we met een klassenouder.
Deze ouder ondersteunt de leerkracht bij diverse activiteiten en is contactpersoon tussen ouders en leerkracht.
Zij worden gevraagd door de leerkrachten zelf.

Na de herfstvakantie is er een avond waarop de klassenouders elkaar ontmoeten en waar gesproken wordt over de wijze waarop de taak van klassenouder vorm kan krijgen.

Daarnaast doen wij een beroep op ouders om zich aan te melden voor het helpen/organiseren van een activiteit of van een feest. Gedurende het schooljaar zal dan een oproep gedaan worden om u op te geven als hulpouder voor deze activiteit.

Wij hopen dat we op deze manier veel ouders zien die zich op de een of andere manier voor de school inzetten.

Na de kerstvakantie is er een informatieavond voor de nieuwe ouders waarbij de verschillende commissies zich zullen voorstellen. Uit iedere commissie zal iemand aanwezig zijn om te vertellen wat zij doen en op welke wijze zij een bijdrage leveren aan de school.