• Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
  • Obs Octopus
1 2 3 4 5 6

Onze school

Nieuwe methoden op school

Op de Octopus werken we met moderne goede lesmethoden. Indien een methode aan vervanging toe is, onderzoekt een werkgroep binnen de school de verschillende methoden die door de onderwijsuitgeverijen aangeboden worden.
Gedurende een schooljaar worden dan methoden bekeken en uitgeprobeerd in verschillende groepen.
Daarna nemen we in het team de beslissing over het aanschaffen van de methode.
Ieder schooljaar hebben we dan te maken met één of twee nieuwe methoden die er toe bijdragen dat het onderwijs op een goed niveau blijft.

Afgelopen schooljaar is een werkgroep op zoek gegaan naar een nieuwe methode voor aardrijkskunde en één voor verkeer..

De aardrijkskunde methode Wereldzaken voor de groepen 3 tot en met 8 is opgebouwd uit negen thema's waarin alle aardrijkskundige begrippen, vaardigheden en attitudes aan bod komen.

Voor verkeer hebben wij gekozen voor de methode van Veilig Verkeer Nederland. 

Komend schooljaar zullen we ons gaan oriënteren op een nieuwe rekenmethode.